Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken + hoe?
Voetreflexpraktijk Alice de Bie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Voetreflexpraktijk Alice de Bie verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Voetreflexpraktijk Alice de Bie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren
Voetreflexpraktijk Alice de Bie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen
Voetreflexpraktijk Alice de Bie deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens Voetreflexpraktijk Alice de Bie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Voetreflexpraktijk Alice de Bie gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alicedebie.nl. Voetreflextherapiepraktijk Alice de Bie zal zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Voetreflextherapiepraktijk Alice de Bie  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@alicedebie.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Voetreflextherapiepraktijk Alice de Bie kunt u ons als volgt bereiken:

Voetreflextherapiepraktijk Alice de Bie
Ubbergseveldweg 15
6522HA  Nijmegen

KvK: 55916899
T: 024-3888265
E: info@alicedebie.nl