Links


www.vnrt.nl
Beroepsvereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten

www.henkfransen.nl
Info omgaan en begeleiden met kanker

www.marikenhuis.nl
Inloophuis voor kankerpatiënten Nijmegen

www.spirituelezorg.nl
Aanbod van trainingen, oa door Cristine Longaker

www.vptz.nl
Vrijwilligers palliatieve terminale zorg

www.kubler-ross.nl
Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland

www.zwangerschapsreflexologie.nl
Voetreflextherapie bij zwangerschap

www.inbalanstherapie.nl
Professionele begeleiding op het gebied van rouw, omgaan met ziekte, zingeving en groei

www.totalhealth.eu
Opleiding voor voetreflextherapie

www.volatile.nl
Info over etherische oliën

www.doterra.com