Beroepsprofiel voetreflextherapeut


Voetreflextherapie is een natuurgeneeskundige therapie. Voetreflextherapie is een massagetherapie waarbij men er vanuit gaat dat het hele lichaam in de voeten vertegenwoordigd is. Omdat lichaam en geest een eenheid vormen kan men via het masseren van de voeten zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de mens positief beïnvloeden. Dit in tegenstelling tot andere massage technieken. Daarbij is men gericht op het masseren van het lichaamsdeel waar men op werkt. Men gaat daarbij niet uit van de gedachte van de reflexzones.

Een voetreflextherapeut werkt via de grondgedachte van de natuurgeneeskunde dat wil zeggen dat hij/zij vanuit een holistisch mensbeeld werkt en dat de gezondmakende krachten ondersteund en versterkt worden, zodat het lichaam en de geest de ziekmakende krachten (virussen etc.) zelf kan elimineren. Een voetreflextherapeut is een therapeut die via het masseren van de reflexzones van voornamelijk de voeten, deze doelstellingen probeert te bereiken.

Functie inhoud

Een voetreflextherapeut is in staat om voor elke doelgroep, ouderen, kinderen, volwassenen etc. iets te betekenen. Over het algemeen genomen is voetreflextherapie een hele geschikte preventieve therapievorm en als curatieve vorm past ze bij de chronische (welvaarts)ziekten zoals overspannen-heid, rugklachten, vermoeidheid, migraine en dergelijke.
Echter hoe meer gespecialiseerd de therapeut is hoe gerichter deze voor een specifieke doelgroep iets kan betekenen. Zo is iemand die zich gespecialiseerd heeft in zwangeren of mensen met kanker, kinderen, etc. beter toegerust om de voorkomende problemen binnen deze doelgroep te behandelen.

Echter in het algemeen geldt dat bij ziekte altijd een arts moet worden geconsulteerd. En bij ernstige ziektebeelden zoals kanker etc. het aangeraden wordt om in overleg met de beandelende arts te werken.

Functie eisen

Een erkende voetreflextherapeut heeft een erkende voetreflexopleiding en een gedegen opleiding medische basiskennis op hbo-niveau genoten. Verder is de therapeut aangesloten bij een beroepsvereniging. Het beroep voetreflextherapie is nog steeds een vrij beroep wat wil zeggen dat iedereen zich zelf voetreflextherapeut mag noemen. Echter alleen van de voetreflextherapeuten die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging krijgen cliënten een deel van de behandelingskosten of de totale behandelingskosten terug van de zorgverzekering.

Het beroep voetreflextherapie valt onder de alternatieve / complementaire / additieve geneeskunde.