AVG


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Als therapeut ging ik al vertrouwd om met uw gegevens, maar nu ben ik verplicht om duidelijk aan te geven waarvoor uw gegevens gebruikt worden en u hiervoor ook toestemming te vragen.

Dit alles is vastgelegd in de privacyverklaring, het register verwerkingsactiviteiten, de behandelovereenkomst en de aanvullende behandelovereenkomst voor minderjarigen en volwassenen met een geestelijke handicap.